Natália Maderičová
Natália Maderičová
Mária Amarilisz Bango
Mária Amarilisz Bango
Nikola Peťková
Nikola Peťková
Kristína Oškerová
Kristína Oškerová
Ema Sušienková
Ema Sušienková
Lea Mináriková
Lea Mináriková
Nikola Slimáková
Nikola Slimáková
Katarína Turanská
Katarína Turanská
Natália Fraňová
Natália Fraňová
Viktória Kopčíková
Viktória Kopčíková
Vanesa Aulitisová
Vanesa Aulitisová
Laura Gavorníková
Laura Gavorníková
Vanesa Hlinková
Vanesa Hlinková
Lucia Juranová
Lucia Juranová
Lea Kačeriaková
Lea Kačeriaková
Miriam Lindtnerová
Miriam Lindtnerová
Laura Lukačovičová
Laura Lukačovičová
Tereza Udvardy
Tereza Udvardy
Simona Nováková
Simona Nováková
Miroslava Strezenická
Miroslava Strezenická
Michaela Macková
Michaela Macková
Barbora Hajduová
Barbora Hajduová
Katarína Turanská
#2
Meno:
Katarína Turanská
Dátum narodenia:
2000
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
174 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Simona Nováková
#3
Meno:
Simona Nováková
Dátum narodenia:
2001
Pozícia:
Ľavá spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
164 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Natália Maderičová
#1
Meno:
Natália Maderičová
Dátum narodenia:
2001
Pozícia:
Brankár
Ruka:
Praváčka
Výška:
169 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Natália Fraňová
#4
Meno:
Natália Fraňová
Dátum narodenia:
2002
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
162 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Miroslava Strezenická
#5
Meno:
Miroslava Strezenická
Dátum narodenia:
2002
Pozícia:
Ľavá spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
168 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Lea Mináriková
#5
Meno:
Lea Mináriková
Dátum narodenia:
2002
Pozícia:
Pravá spojka
Ruka:
Ľaváčka
Výška:
161 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Barbora Hajduová
#6
Meno:
Barbora Hajduová
Dátum narodenia:
2002
Pozícia:
Ľavé krídlo
Ruka:
Praváčka
Výška:
160 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Nikola Peťková
#7
Meno:
Nikola Peťková
Dátum narodenia:
2002
Pozícia:
Pivot
Ruka:
Praváčka
Výška:
168 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Kristína Oškerová
#8
Meno:
Kristína Oškerová
Dátum narodenia:
2001
Pozícia:
Pivot
Ruka:
Praváčka
Výška:
174 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Ema Sušienková
#9
Meno:
Ema Sušienková
Dátum narodenia:
1999
Pozícia:
Pivot
Ruka:
Praváčka
Výška:
176 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Nikola Slimáková
#9
Meno:
Nikola Slimáková
Dátum narodenia:
2002
Pozícia:
Pravé krídlo
Ruka:
Praváčka
Výška:
170 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Viktória Kopčíková
#9
Meno:
Viktória Kopčíková
Dátum narodenia:
2004
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Michaela Macková
#24
Meno:
Michaela Macková
Dátum narodenia:
2004
Pozícia:
Ľavá spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
Džudo
športový vzor:
nemám
Vanesa Aulitisová
#0
Meno:
Vanesa Aulitisová
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Mária Amarilisz Bango
#0
Meno:
Mária Amarilisz Bango
Dátum narodenia:
Pozícia:
Brankár
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Laura Gavorníková
#0
Meno:
Laura Gavorníková
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Vanesa Hlinková
#0
Meno:
Vanesa Hlinková
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Lucia Juranová
#0
Meno:
Lucia Juranová
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Lea Kačeriaková
#0
Meno:
Lea Kačeriaková
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Miriam Lindtnerová
#0
Meno:
Miriam Lindtnerová
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Laura Lukačovičová
#0
Meno:
Laura Lukačovičová
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
Tereza Udvardy
#0
Meno:
Tereza Udvardy
Dátum narodenia:
Pozícia:
Stredná spojka
Ruka:
Praváčka
Výška:
0 cm
Váha:
0 kg
Hobby:
športový vzor:
none
Hlavný tréner
František Plško
none
Hlavný tréner
Jozef Válek
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img