Vážená pani, vážený pán

obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú podporu našich mládežníckych hádzanárskych družstiev a to prostredníctvom Vašich 2 %.
Náš športový klub je zameraný na prácu s mládežou, kde dosahujeme veľmi dobré výsledky. V 14. družstvách mládeže, ktoré máme v tomto ročníku v rôznych krajských aj celoslovenských súťažiach, športuje vyše 300 detí vo veku 6 – 18 rokov a spolu s mužmi / hrajú extraligu/ je v našej základni 320 športovcov
Naša snaha o výchovu dobrých športovcov a predovšetkým dobrých ľudí je náročná nielen na čas, ale predovšetkým na finančné a materiálne zabezpečenie. Klubový rozpočet na jednu sezónu je cca 90 000 €. Náklady spojené s výchovou mladých hádzanárskych talentov sa snažíme s vypätím všetkých síl zozbierať od sponzorov, mesta a darcov, ktorí fandia nášmu športu a dôležitou časťou nášho rozpočtu sú práve 2% z Vašich daní .
Bez podpory samotných rodičov a priaznivcov hádzanej si existenciu mládežníckych družstiev ani nevieme predstaviť. Z týchto dôvodov si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o finančnú podporu pre náš hádzanársky klub.

Chceme Vás požiadať o podporu našej modranskej hádzanej !!!

Ako na to :
  1. Z daňového priznania si doplníte na priložené tlačivo 2 % zo svojich odvedených daní
  2. Dané tlačivo si podáte na daňovom úrade podľa Vášho trvalého bydliska, resp. veľmi radi to urobíme za Vás
  3. Bližšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk, prípadne Vám radi pomôžeme, poradíme.

Kontaktujte nás :
  1. Milan Hýll tel. 0907 723 666 e-mail milan.hyll@msupezinok.sk
  2. Martin Kotásek tel. 0904 755 834 e-mail mkotasek@vub.sk

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť priamo z našej stránky, kliknutím na odkaz:
format PDF
format RTF

Potvrdenie o zaplatení dane
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img