Nová webstránka

Nová webstránka

Pre tých, ktorí si všimli, že naša webstránka je dlhšiu dobu neaktualizovaná (ale aj pre tých, ktorí si to nevšimli ), máme informáciu, že momentálne na novej oficiálnej stránke klubu pracujeme. Nový vzhľad si už môžete pozrieť na www.hoslovanmodra.sk. Na webstránke vám budeme prinášať bližšie informácie o chode klubu, o výsledkoch mužských a ženských družstiev a vlastne oPrečítajte si viac o Nová webstránka[…]