OCHABA ADAM #16

  • Výška
  • Váha
  • Post
  • Ročník
  • Súťaž
  • Ciele