DARUJ 2% Pre Modranskú mládež

Aj ty môžeš byť hrdým sponzorom našej mládeže. Stačí ak si stiahneš tlačivo a odovzdáš ho v KNOTT Aréne alebo ktorémukoľvek z trénerov. Pomôž rozvíjať mládežnícky šport v našom krásnom meste.
DARUJ 2% na Modranskú mládež. Ďakujeme

Vážená pani, vážený pán
obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú podporu našich mládežníckych hádzanárskych družstiev
a to prostredníctvom Vašich 2 %. z odvedených daní.
Náš športový klub je zameraný na prácu s mládežou, kde dosahujeme veľmi dobré výsledky.
V 15. – ich družstvách mládeže, ktoré máme v tomto ročníku v rôznych krajských aj
celoslovenských súťažiach, športuje vyše 300 detí vo veku 6 – 18 rokov a spolu s mužmi / hrajú
extraligu/ je v našej základni 320 športovcov
Naša snaha o výchovu dobrých športovcov a predovšetkým dobrých ľudí je náročná nielen na čas,
ale predovšetkým na finančné a materiálne zabezpečenie. Klubový rozpočet na jednu sezónu je
cca 150 000 €. Náklady spojené s výchovou mladých hádzanárskych talentov sa snažíme s vypätím
všetkých síl zozbierať od sponzorov, mesta a darcov, ktorí fandia nášmu športu a dôležitou časťou
nášho rozpočtu sú práve 2% z Vašich daní .
Bez podpory samotných rodičov a priaznivcov hádzanej si existenciu mládežníckych družstiev ani
nevieme predstaviť. Z týchto dôvodov si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o finančnú
podporu pre náš hádzanársky klub.


Chceme Vás požiadať o podporu našej modranskej hádzanej !!!
Ako na to :


Návod na vyplnenie tlačív:


Zamestnanec
 Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 Zamestnávateľ vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 Z tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane vypočítajte 2% z vašej zaplatenej dane. Táto suma je
maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Suma však musí byť
minimálne 3,00 €.
 Ak si želáte poukázať 3 % dane, musíte dokázať, že v roku 2023 ste vykonávali
dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie.
 Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do vyhlásenia vyplňte
svoje údaje, údaje prijímateľa a sumu, ktorú chcete poukázať.
 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zašlite do 2. apríla 2024 na daňový úrad v
mieste vášho bydliska.


Fyzická osoba


 Vypočítajte si 2% z vašej zaplatenej dane. Táto suma je maximálna suma, ktorú môžete
poukázať v prospech prijímateľa. Suma však musí byť minimálne 3,00 €. 
 Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (v daňovom priznaní pre
fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa).
 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zašlite do 2. apríla 2024 na daňový úrad v
mieste vášho bydliska aj zaplaťte daň z príjmov
 Ak si želáte poukázať 3 % dane, musíte dokázať, že v roku 2023 ste vykonávali
dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie.

Právnická osoba


 Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, pričom každý z nich musí obdržať
aspoň 8 eur.
 V daňovom priznaní pre právnické osoby, Časť IV., sú uvedené kolónky na poukázanie 1 %
(2 %) z dane pre jedného prijímateľa. Ďalší prijímatelia sa uvádzajú v osobitnej prílohe s
identifikačnými údajmi o všetkých prijímateľoch a sumou, ktorú im chce poukázať.
 Vyplnené daňové priznanie doručte v dobe, ktorú máte na podanie daňového priznania
na daňový úrad podľa Vášho bydliska a do 2. apríla 2024 zaplaťte aj daň z príjmov.
Poznámka (pre OP)
 Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2%, ak do termínu na
podanie daňového priznania a zaplatenie dane darovala finančné prostriedky vo výške
najmenej 0,5% zaplatenej dane určenému neziskovému daňovníkovi. V prípade, že tento
finančný dar neposkytne, je oprávnená poukázať len 1%.

Kontaktujte nás :

  • Mgr. Milan Hýll tel. 0907 723 666 e-mail milan.hyll@zoznam.sk